Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika

Plné znění otázky

Pokud je tedy práce na pile zařazena do druhé kategorie bez rizika a tato práce není ani uvedená jako práce riziková v jiných předpisech, tak nemusíme požadovat od zaměstnanců na DPP vstupní lékařskou prohlídku? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Přestávky v práci
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Co přináší novela zákoníku práce
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Vstupní lékařská prohlídka u dohod mimo pracovní poměr při práci v noci
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
DPP - vstupní prohlídka
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Bezpečnostní listy na pracovišti
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Zaměstnávání žáka
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka

Související předpisy

262/2002 Sb. , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)