Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Plné znění otázky

Chceme přijmout na půl roku uklízečku na dohodu o pracovní činnosti. Práce uklízečky máme od KHS zařazenou ve druhé nerizikové kategorii, musíme poslat paní na lékařskou prohlídku? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Co přináší novela zákoníku práce
Přestávky v práci
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Stravenky pro zaměstnance
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Vstupní lékařská prohlídka u dohod mimo pracovní poměr při práci v noci
DPP - vstupní prohlídka
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách