Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec objíždí naše provozovny po Plzni, kde uklízí. Platíme mu cesťák. V TP má uvedeno spotřeba paliva: 2015/45W, na 100 km 6.1., 4.2. a 4.9.. Jelikož jezdí po městě proplácíme mu spotřebu 6.1. Je to takto správně? Chtěla jsem se ještě zeptat na přesčas na služební cestě. O přesčas se žádá dopředu, ale o tom, jak byli dlouho na školení se dozvím, až když cesťák odevzdávají. Máme pružnou prac.dobu, ale ve směrnici máme, že pro služebku platí 7-15:30. Pokud zaměstnanec má školení do 22:00 (např. pozorování netopýrů) a pak teprve odjíždí, platí mu přesčas automaticky15:30-22:00 nebo o něj musí žádat? Pokud by se do směrnice napsalo, že přesčasy vzniklé během služební cesty se vybírají náhr.volnem a zaměstnanec pak přesčas zadal do elektr.docházky, kde mu jej schválí vedoucí a pan ředitel, je to takto správné?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Mzda za práci přesčas
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady v roce 2022
Přerušení pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas ve státní svátek
Přesčas při pracovní cestě
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Teambuilding
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Stravné při přestupu na letišti
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Služební vůz - pracovní pohotovost
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce