Paušalizace cestovních náhrad

Plné znění otázky

Za jakých podmínek je možné poskytovat paušální náhrady cestovních výdajů, konkrétně se nám jedná o stravné? Zaměstnanci jsou na pracovních cestách většinu roku a často mění pracoviště i dobu strávenou na pracovní cestě. Nyní si zpracovávají cestovní příkazy s každodenním vyúčtováním stravného. Pro zjednodušení bychom chtěli začít využívat paušální stravné, pokud to je možné. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Doplnění dotazu ID č. 19047 - Paušál na dopravu a obchodní majetek
Krácení cestovních náhrad
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Cestovní náhrady
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Kdy vydávat stravenky?
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Strava při LVK
Cestovné
Tuzemské stravné u OSVČ
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Cestovní náhrady

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Automobil v pracovněprávních vztazích
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady 2023
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související předpisy

§ 182 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce