Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnanec mi donesl doklad o úhradě akce z FKSP, kterou zorganizovali zaměstnanci školy - úhrada z FKSP. Doklad je za večeři - vypadá tak, že je to prázdný papír, kde je uvedeno počet večeří krát jednotková cena a výsledná cena, datum a razítko restaurace. Stačí mi to na vložení do účetnictví školy, nebo musí dodat daňový doklad už kvůli EET? Moc se mi to nezdá a požaduji daňový doklad nebo fakturu. Jaký je Váš názor?
Vydáno: 07. 10. 2022
 • Článek
Kompenzační bonus Pokud žádáte o kompenzační bonus, ať už o kompenzační bonus pro OSVČ či společníky malých s. r. o., či pro „dohodáře“, nezapomínejte na související termíny. O kompenzační...
Vydáno: 25. 06. 2021
 • Článek
Finanční zpravodaj č. 19/2021 Dne 22. dubna 2021 vydalo Ministerstvo financí Finanční zpravodaj č. 19/2021 o výši a konstrukci výpočtu úroků z prodlení po novele daňového řádu účinné od...
Vydáno: 21. 05. 2021
 • Článek
Nový kompenzační bonus za duben 2021 Kompenzační bonus je od 1. února 2021 poskytován podle nové právní úpravy, dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021....
Vydáno: 23. 04. 2021
 • Článek
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 Fyzické osoby, které si podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 samy, tj. bez daňového...
Vydáno: 26. 03. 2021
 • Článek
Máme za sebou zpracování lednových mezd, u kterých jsme poprvé aplikovali nová pravidla zdaňování. Nová pravidla, nové sazby daně a novou výši slevy na dani nám přinesl zákon č....
Vydáno: 19. 02. 2021
 • Článek
Daňový balíček – zákon č. 609/2020 Sb. Poslední den roku 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a...
Vydáno: 22. 01. 2021
Chtěli bychom se zeptat na daňovou uznatelnost či neuznatelnost u lékařských prohlídek u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Jedná se nám o: a) vstupní lékařskou prohlídku b) periodickou lékařskou prohlídku - cca po 2 letech, c) výstupní lékařskou prohlídku zaměstnanců. Na jaký účet účtové osnovy vše účtovat?
Vydáno: 01. 01. 2021
Česká společnost s r. o. zaměstnává lékařku, která má licenci k poskytování zdravotnických služeb ve Švédsku. Lékařka je rezidentem ČR, poskytuje online služby ze své kanceláře v ČR a občas jezdí na služební cesty do Švédska. Lékařka má uzavřenu pracovní smlouvu dle českého zákoníku práce. Údajně dle švédské legislativy, musí lékařka odvádět daň ve Švédsku nejen z práce, kterou vykoná ve Švédsku pro švédského odběratele, ale z práce, kterou vykonává pro švédského odběratele v ČR (ze služeb které poskytuje on-line ze své kanceláře v ČR). Jak postupovat při zdanění její mzdy v ČR? Tato mzda musí být zdaněna ve Švédsku, to již bylo potvrzeno. Jak má postupovat česká firma? Musí celou mzdu zdanit také v ČR, protože se jedná o pracovní vztah dle českého zákoníku práce? Nebo může požádat český finanční úřad o výjimku ze zdanění?
Vydáno: 27. 12. 2020
 • Článek
Bylo by skvělé, kdyby alespoň loňský prosinec byl měsícem, který nepřinesl žádné převratné změny v daňovém prostředí, bohužel tomu tak rozhodně není, neboť v době tiskové uzávěrky časopisu ještě nebylo známo, jakým způsobem budeme zdaňovat mzdu v roce 2021, a to se jednalo o druhou polovinu prosince roku 2020.
Vydáno: 21. 12. 2020
Mohou dva společníci společnosti požádat o paušální daň od roku 2021? Společnost není plátce DPH a celkový příjem z podnikání nepřesáhne 1 mil. Kč.
Vydáno: 20. 12. 2020
Manželka OSVČ v roce 2020 na mateřské dovolené dostala darem pozemek od svého bratra. Dle odpovědi zde na vašem portálu (DAUC ID: 26363) by měla být hodnota daru započítána do příjmu manželky (limit 68 000 Kč) pro účely slevy na manželku. Jak je tedy nutné prokázat hodnotu darovaného pozemku? Je potřeba nechat zpracovat znalecký posudek? Nebo postačí dohledat cenu obvyklou odpovídající darovanému pozemku?
Vydáno: 13. 12. 2020
Jak zpracovat DPFO a v jaké výši uplatnit odpisy u úmrtí OSVČ vedoucí daňovou evidenci (skutečné výdaje)? Dne 4. 9. 2020 úmrtí OSVČ. Dne 31. 8. 2020 prodal majetek. Úhrada faktury za tento majetek byla připsána na jeho účet dne 4. 9. 2020. První přiznání bude zpracováno od 1. 1. 2020 - 3. 9. 2020, zde zahrnu všechny příjmy a výdaje a současně uplatním i poloviční odpisy prodaného majetku a daňovou zůstatkovou cenu. V tomto DPFO uplatním i slevu na dani na poplatníka v nekrácené výši. Druhé přiznání bude od 4. 9. - 31. 12. 2020, jelikož se ukončení dědického řízení nestihne do konce roku. OSVČ zůstal jediný majetek v evidenci – osobní automobil. Do tohoto přiznání opět zahrnu příjmy a výdaje od doby 4. 9. - 31. 12. 2020, a navíc bych zde uplatnila i poloviční odpis z vozidla, jelikož majetek je u OSVČ v evidenci ke konci roku. Třetí přiznání po ukončení dědického řízení. V tomto přiznání dodaním všechny závazky a pohledávky. Lze zde uplatnit i zůstatkovou daňovou cena automobilu, nebo ne? Automobil byl v užívání 2020 pátý rok a je to poslední odpis.
Vydáno: 24. 11. 2020
 • Článek
Ministryně financí promíjí vybraným subjektům daň, příslušenství daně a zálohy na daň V říjnu roku 2020 byly Ministerstvem financí vydány finanční zpravodaje č. 22/2020 a č. 25/2020, smyslem obou...
Vydáno: 20. 11. 2020
Jsme s. r. o. a zaměstnancům poskytujeme stravenky. Část zaměstnanců nyní bude pracovat z domova. Je možné jim přesto poskytnout stravenky a náklady na ně budou pro firmu daňově uznatelné, když v interní směrnici budeme mít jasně staveno, že v případě práce na home office bude zaměstnanec povinen být dostupný pro komunikaci se spolupracovníky, dodavateli či zákazníky, a to v době od 8 do 13 hod. (zbytek pracovní doby si pak může rozvrhnout sám dle svým potřeb)? Nebo je nutné s nimi na tuto dobu sepisovat dohodu o home office? Po skončení nouzového stavu se totiž všichni opět vrátí normálně na pracoviště. 
Vydáno: 27. 10. 2020
 • Článek
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých...
Vydáno: 23. 10. 2020
Jak vyplnit přílohu č. 3 DPFO za rok 2019, především jakou výši daně je možno započíst, když poplatník ještě neobdržel potvrzení od zahraničního finančního úřadu? Poplatník má za rok 2019 penzi 1) v ČR 400 200 Kč, 2) v Belgii 353 000 Kč, celkem 753 200 Kč, osvobozeno 480 600 Kč. Zdanitelná penze 272 600 Kč.  Od zahraničního finanční úřadu zatím neobdržel doklad o zaplacené dani. Je možné do přílohy č. 3 uvést údaje následovně: ř. 321 Kč 272 600 (zdanitelná penze ČR + BEL), ř. 323 Kč 40 890 (15 % z 272.600) a následně vypočítat koeficient zápočtu na ř. 324? Jestliže by tento postup byl možný, je pak třeba po obdržení dokladu o zaplacené dani v zahraničí (kdyby byla uvedena jiná daň) podávat dodatečné přiznání k DPFO? 
Vydáno: 18. 10. 2020
 • Článek
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí V minulých daňových aktualitách jsme vás informovali o tom, že vládní návrh zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o...
Vydáno: 24. 09. 2020
 • Článek
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Vládní návrh zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (sněmovní tisk č. 866), prošel...
Vydáno: 21. 08. 2020
 • Článek
Protikrizový daňový balíček První červencový den letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a zákon č....
Vydáno: 24. 07. 2020