Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

Na základě poznatků z praxe zjišťuji, že z hlediska posuzování účasti v systému veřejného zdravotního pojištění, placení pojistného i plnění ostatních zákonných povinností se pojištěnci či zaměstnavatelé mnohdy nesprávně orientují v případech, kdy dochází ke kombinaci zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností.

V této souvislosti vznikají nejrůznější situace, které je třeba vyřešit vždy v souladu se zákonem. Následující text obsahuje analýzu běžně se vyskytujících případů výdělečné činnosti pojištěnce včetně povinností příslušných subjektů ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2019.

Příklad č. 1:

Pojištěnec se rozhodl podnikat (začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost) v měsíci lednu, kdy je toto podnikání jeho jediným zdrojem příjmů.

Povinnosti pojištěnce:

  • do osmi dnů ode dne zahájení samostatné výdělečné činnosti se přihlásit u zdravotní pojišťovny jako osoba samostatně výdělečně činná, pro tento účel předložit příslušný doklad (živnostenský list, koncesní listinu apod.). U osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění lze oznamovací povinnost splnit i prostřednictvím Centrálního registračního místa obecního živnostenského úřadu, a to vyplněním tiskopisu nazvaného Jednotný registrační formulář. Pro účely zdravotního pojištění se za zahájení samostatné výdělečné činnosti považuje okamžik, kdy pojištěnec

Související dokumenty

Související pracovní situace

Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2019
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2015
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Odměna pěstouna a výkon SVČ
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění OSVČ
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce