Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

Na základě poznatků z praxe zjišťuji, že z hlediska posuzování účasti v systému veřejného zdravotního pojištění, placení pojistného i plnění ostatních zákonných povinností se pojištěnci či zaměstnavatelé mnohdy nesprávně orientují v případech, kdy dochází ke kombinaci zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností.

V této souvislosti vznikají nejrůznější situace, které je třeba vyřešit vždy v souladu se zákonem. Následující text obsahuje analýzu běžně se vyskytujících případů výdělečné činnosti pojištěnce včetně povinností příslušných subjektů ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2019.

Příklad č. 1:

Pojištěnec se rozhodl podnikat (začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost) v měsíci lednu, kdy je toto podnikání jeho jediným zdrojem příjmů.

Povinnosti pojištěnce:

  • do osmi dnů ode dne zahájení samostatné výdělečné činnosti se přihlásit u zdravotní pojišťovny jako osoba samostatně výdělečně činná, pro tento účel předložit příslušný doklad (živnostenský list, koncesní listinu apod.). U osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění lze oznamovací povinnost splnit i prostřednictvím Centrálního registračního místa obecního živnostenského úřadu, a to vyplněním tiskopisu nazvaného Jednotný registrační formulář. Pro účely zdravotního pojištění se za zahájení samostatné výdělečné činnosti považuje okamžik, kdy pojištěnec

Související dokumenty

Související pracovní situace

Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
OSVČ ve zdravotním pojištění
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc osob výdělečně činných v České republice

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - starobní důchodce
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění OSVČ
Dohoda o pracovní činnosti
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ