Evidence pracovní neschopnosti

Plné znění otázky

Je zaměstnanec, který je dlouhodobě nemocný a v průběhu pracovní neschopnosti mu skončí pracovní poměr na dobu určitou (se zaměstnavatelem se dohodli že pracovní poměr bude ukončen k určitému datu), povinen dál odevzdávat svému zaměstnavateli ("bývalému") tiskopis "Pokračování pracovní neschopnosti"? Má zaměstnavatel povinnost vést evidenci těchto dokladů, když zaměstnanec již není zaměstnancem firmy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uplynutí doby
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Dovolená po mateřské dovolené

Související články

Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část

Související otázky a odpovědi

Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Nemoc ve výpovědní době
Okamžité zrušení pracovního poměru
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
DPČ a nemoc
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Odstupné
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Neomluvená absence a krácení dovolené
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti

Související předpisy

§ 97, 103, 109 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 10. 1. c) zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů