Pracovní smlouva

Plné znění otázky

V pracovní smlouvě je napsáno, že zaměstnavatel zaručuje výplatu odměny v červnovém výplatním termínu. Kdy má být odměna vyplacena? V červnu nebo v červenci?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance

Související články

Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Splatnost mzdy
Výplatní termín
Hodinová mzda
Kolektivní smlouva, mzdový řád a jejich účinnost
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Nárok na proplacení svátků při neplaceném volnu
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Potvrzení o výši příjmu pro banku
Výplata mzdy v cizí měně
Sociální pojištění při náhradě na výdělku
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Zdanění příjmu jednatele
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Stravenky
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Zaměstnavatel platí za zaměstnance pojištění dle smlouvy Komplexní životní program

Související předpisy

§ 109, 141 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce