Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

Plné znění otázky

Zaměstnavatel působící v oblasti dopravy má pracovní dobu rozvrženou nerovnoměrně. Dle § 96 odst. 1 písm a) bod 1., jsou vykazovány začátky a konce směn. Musí zaměstnavatel v tomto případě u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby vykazovat i začátky a konce práce přesčas dle § 96 odst. 1 písm. a) bod 2, nebo postačí vykázání práce přesčas pouze v souhrnu, na konci měsíčního výkazu pracovní doby?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Evidence pracovní doby
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Evidence pracovní doby
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Kontrola evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v obchodě
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Spořicí konto pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování

Související otázky a odpovědi

Práce malého rozsahu
Splnění podmínky počtu zaměstnanců aspoň 90 % (Antivirus C)
Evidence dnů a přesčasů
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebo konto pracovní doby a proplacení přesčasů
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence pracovní doby
Přesčasová práce u fixní mzdy
Práce přesčas
Práce přesčas
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Evidence docházky
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Náhradní volno za práci přesčas
Docházkový systém
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Čerpání náhradního volna za přesčas bez příplatku
Náhradní volno a a odpracovaná doba
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Práce přesčas o víkendu a stravné
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Evidence odpracované směny

Související předpisy

§ 96. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce