Minimální časový údaj ve výkazech

Plné znění otázky

Nemáme docházkový systém, zapisujeme se do knih příchodů a odchodů. Nyní nastoupil nový zaměstnanec, který si píše např. příchod 7.50, odchod 13.20 hod. Mzdovka mu to takto proplatila. Je to správně? Nebo se tento časový údaj měl zaokrouhlit na 8.00 a 13.15? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Příjem za poskytnutí receptur
Souběh HPP, DPP a exekuce
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Evidence dnů a přesčasů
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Docházkový systém
Evidence pracovní doby
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Pracovní doba pedagoga
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Kouření během pracovní doby
Docházkový systém
Evidence docházky
Práce z domu a přesčasy
Evidence docházky
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole

Související články

Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Změna letního času v roce 2019
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce