Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu

Plné znění otázky

Máme vnitřním předpisem určeno, že zaměstnanci, kteří jsou zařazeni v dělnických profesích, mají pracovní dobu 37,5 hod. týdně. Předpokládám, že to není problém, zaměstnavatel může takto stanovit okruh zaměstnanců, u kterých bude pracovní doba 37,5 hod. týdně. TH pracovníci mají 40 hodin týdně. Pokud tedy dělník odpracuje např. 39 hodin, tak 1,5 bude jeho přesčas? A u TH pracovníka by to bylo až nad rámec jeho stanovené pracovní doby, tedy až na 40 hodin týdně? 

Doplňující dotaz:

Nelze tedy stanovit zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod týdně bez snížení mzdy jen pro určitý okruh zaměstnanců, pro určitý druh práce, funkci s jiným rozvržením pracovních dnů v týdnu? Ostatní mají klasický rozvrh 5 dnů v týdnu - tam by bylo 40 hod týdně, ale pro zkrácenou pracovní dobu by se jednalo o zaměstnance, kteří by měli rozvrženou pracovní dobu na 4 dny v týdnu. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co se skrytými přesčasy?
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Několik poznámek k pracovní době
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související otázky a odpovědi

Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Roční zúčtování daně - nepodepsané prohlášení
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Nařízení práce přesčas
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Práce přesčas ve státní svátek
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Přestávka v práci
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Práce přesčas do 150 hodin ročně - souhlas zaměstnance
Stravenkový paušál
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Vyrovnávací období u přesčasů
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Evidence dnů a přesčasů

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce