Docházkový systém

Plné znění otázky

Pokud bychom chtěli zavést docházkový systém pomocí čipových karet jen u některé kategorie zaměstnanců a u jiné ne, je to možné? Nemělo by to být vnímáno jako porušení principu rovného zacházení?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Spořicí konto pracovní doby
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Změna letního času v roce 2019
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost

Související otázky a odpovědi

Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Dobrovolná srážka ze mzdy
Minimální časový údaj ve výkazech
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Evidence docházky
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence docházky
Evidence pracovní doby
Evidence dnů a přesčasů
Docházkový systém
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Pracovní doba pedagoga
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Práce z domu a přesčasy
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Kouření během pracovní doby
Vrácení mzdy za neodpracované dny

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce