Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce

Vydáno: 15 minut čtení

Pracovní doba, její rozvržení, jakož i doba odpočinku představují významnou pracovní podmínku, za které zaměstnanec práci pro zaměstnavatele koná, a to vedle pracovního prostředí, vlivu rizikových faktorů či rizikovosti vykonávané práce. Jedná-li se o pracovní podmínku, znamená to, že zaměstnavatel je povinen ve vztahu k pracovní době dodržovat zákonnou zásadu rovného zacházení. Pracovní doba je rovněž jedním z institutů, jichž se dotkla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), provedená zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, dále jen „novela zákoníku práce“.

V jiných souvislostech jsme uvedli, že zmíněná novela zákoníku práce má rozdělenou účinnost - zatímco jedna skupina změn nabyla účinnosti dnem 30. července 2020, další změny nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2021. Změny účinné od 30. července 2020 se týkají mj. pracovní doby, byť se jedná o změny víceméně formální povahy.

Pracovní doba je v zákoníku práce upravena v ust. § 78 a násl. a byť se změny nedotkly mladistvých zaměstnanců, tedy zaměstnanců mladších 18 let, považuji za nutné připomenut, že mladiství zaměstnanci jsou ve vztahu k pracovní době a době odpočinku v mnoha směrech chráněni. Jedná se o délku pracovní doby týdně (počítáno u všech zaměstnavatelů, s nimiž má mladistvý zaměstnanec souběžně uzavřeno více pracovněprávních vztahů), délku směny, délku nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu, zákaz práce přesčas, zákaz noční práce (zde se stanovenými výjimkami) či režim poskytování přestávek na jídlo a oddech. Citované ust. § 78 zákoníku práce obsahuje základní definice týkající se pracovní doby a souvisejících institutů - těmito souvisejícími instituty rozumím například práci přesčas, definici zaměstnance pracujícího v noci, pracovní pohotovost a další pojmy.

Zákoník práce ve znění účinném do 29. července 2020 obsahoval mj. definici dvousměnného, třísměnného a nepřetržitého pracovního režimu. Novelou

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Pracovní volno
Evidence pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

Pracovní doba v obchodě
Pracovní doba v silniční dopravě
Kontrola evidence pracovní doby
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Evidence pracovní doby
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní doba v obchodě
Spořicí konto pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Evidence pracovní doby
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Kontrola evidence pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Pracovní doba, pohotovost
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Homeoffice
Přestávka mezi směnami (11 hod)
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Zápočet SickDay a neplaceného volna
Stravenkový paušál
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Směnný provoz
Délka pracovní doby
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod