Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Základní informace

Práci přesčas jako práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rámec rozvrhu pracovních směn může zaměstnavatel zaměstnanci buď nařídit, nebo se s ním na takové práci dohodnout. Rozdíl vyplývá ze samotného pojmenování – k nařízení práce přesčas nepotřebuje zaměstnavatel souhlas zaměstnance, kdežto dohodnutá práce přesčas takový souhlas logicky vyžaduje. 
Nařízení práce přesčas ani dohoda o ní nevyžadují písemnou formu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při práci ve svátek
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Co se skrytými přesčasy?
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Přestávky v práci
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Konto pracovní doby a stálá mzda
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Práce přesčas a její proplacení
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Harmonogram směn a práce přesčas
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Vyrovnávací období u přesčasů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Pracovní doba, práce přesčas, stravenky
Výběr náhradního volna
Přesčas u zkráceného úvazku
Náhradní volno
Nerovnoměrný provoz – den pracovního klidu a přesčas
Práce přesčas
Přesčasy a dohoda o provedení práce
Přesčasová práce u fixní mzdy
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Proplacení přesčasových hodin
Práce přesčas