Nárok na dovolenou při částečném uvazku

Plné znění otázky

Na kolik hodin dovolené má zaměstnanec nárok? 1. zaměstnanec - pracuje pouze v pondělí a úterý od 1. 3. 2024 á 8 hodin, tj. 16 hodin týdně, 2 zaměstnanec - pracuje středa - 5,5 hod., čtvrtek - 8,5 hod a pátek 5.5 hod, tj 19,5 hod. týdně, také od 1. 3. 2024 3. zaměstnanec má při plném pracovním úvazku nárok na 25 dnů dovolené. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Evidence pracovní doby
Dovolená za kalendářní rok
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Nárok na dovolenou
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené

Související otázky a odpovědi

Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Doplňující otázka k - Sleva na pojistném 5%
Sleva na pojistném u zaměstnavatele na chráněném trhu práce
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Zápočet SickDay a neplaceného volna
Pracovní pohotovost během dovolené a svátku
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Pružná pracovní doba a dovolená
Přepočet dovolené
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
DPP a evidence pracovní doby
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Nárok na dovolenou
Dovolená 2021
Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2021
Čerpání dovolené v roce 2021
Výpočet dovolené v roce 2021

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce