DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky

Plné znění otázky

Je povinností zaměstnavatele vést evidenci pracovní doby u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnání na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti? Jaké jsou případně požadavky pro evidenci pracovní doby? Je povinností zaměstnavatele rozvržení pracovní doby u zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti? Jaké jsou požadavky či forma pro rozvrhování pracovní doby? A pokud zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti má nárok na příplatky za přesčas, práci v noci nebo za práci o sobotách či nedělích?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Práce přesčas při práci ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Kontrola evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Několik poznámek k pracovní době
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Práce přesčas a mzda za práci přesčas

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec vyslaný na montáž
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Dovolená - dovolenkový lístek
Zdanění příjmů z USA - student
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Evidence pracovní doby
Evidence dnů a přesčasů
Evidence docházky
Docházkový systém
Minimální časový údaj ve výkazech
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Evidence odpracované směny
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
DPP a evidence pracovní doby
Práce z domu a přesčasy
Evidence docházky
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Kouření během pracovní doby
Docházkový systém
Pracovní doba pedagoga
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

Související předpisy

§ 74.2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 77.2.d) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce