Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka

Plné znění otázky

Na školení nám bylo řečeno, že u dohod o pracích mimo pracovní poměr se má docházka vést s uvedením začátku a konce, včetně přestávek. Je toto pravda? Pokud ano, z jakého paragrafu zákoníku práce toto ustanovení vyplývá? Podle § 77 se přece na dohody ustanovení pracovní doby nevztahuje. Stačí vyplňovat pouze hodiny celkem za každou směnu? Zároveň nám bylo řečeno, že u klasických smluv se přestávky mají také evidovat od-do. Kde je toto napsáno v zákoně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Vánoční brigády
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Kontrola evidence pracovní doby
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Nárok na dovolenou za rok 2019 a 2020
Prohlášení a povinnost podat přiznání
DPP a evidence pracovní doby
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Přesčasy a dohoda o provedení práce
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Docházkový systém
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence pracovní doby
Minimální časový údaj ve výkazech
Evidence odpracované směny
Evidence dnů a přesčasů
Evidence docházky
Pracovní smlouva

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce