Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků

Vydáno: 5 minut čtení

Na konci ledna proběhla v médiích zpráva o přijetí novely zákoníku práce a zrušení karenční doby. Pozornosti veřejnosti (i té odborné) však mohla ujít skutečnost, že poslanci Helena Válková a Karel Rais do textu novely prostřednictvím pozměňujícího návrhu s úspěchem „propašovali“ i několik změn zákona o vysokých školách týkajících se rozvrhování a evidence pracovní doby akademických pracovníků.

Povinnost evidovat pracovní dobu neplatí pro všechny?

Zákon č. 32/2019 Sb. (dále jen „Zákon“) s účinností od 1. července 2019 vkládá do zákona o vysokých školách nové ustanovení § 70a, podle kterého zaměstnavatel:

  • povinnost rozvrhovat a evidovat pouze tu část pracovní doby, ve které akademický pracovník vykonává tzv. přímou pedagogickou činnost;
  • nemá však povin

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Několik poznámek k pracovní době
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Změna letního času v roce 2019
Spořicí konto pracovní doby
Otazníky kolem pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Nový svátek v roce 2016

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas

Související otázky a odpovědi

Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Docházkový systém
Evidence pracovní doby
Evidence dnů a přesčasů
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Minimální časový údaj ve výkazech
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Evidence docházky
Práce z domu a přesčasy
Evidence docházky
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Kouření během pracovní doby
Docházkový systém
Pracovní doba pedagoga
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Vrácení mzdy za neodpracované dny