Několik poznámek k pracovní době

Vydáno: 15 minut čtení

Pracovní dobou se rozumí jakákoli doba, ať již strávená na pracovišti, nebo mimo ně, během níž zaměstnanec plní nebo je povinen plnit pracovní úkoly. Pokud se zaměstnanec nachází na pracovišti, pak je pracovní dobou také doba, v níž je zaměstnanec připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.

Nelze souhlasit s názory, že pracovní dobou je jakákoli doba přítomnosti zaměstnance na pracovišti. Pracovní dobou může být pouze doba, kdy zaměstnanec je připraven k výkonu práce, například zaměstnanec skončil výkon práce a čeká na přidělení další práce. Za pracovní dobu však nelze označit dobu, kdy zaměstnanec pracuje v rozporu s příkazy či zájmy zaměstnavatele pro sebe či jiný subjekt odlišný od zaměstnavatele či čeká na práci, ač mu zaměstnavatel výslovně uložil, že čekat nemá.

Na druhé straně označení určité doby jako doby pracovní neklade žádný nárok na zaměstnance z hlediska intenzity pracovní aktivity či množství a kvality dosažených pracovních výsledků. Z hlediska dobrých mravů vyplývá požadavek, aby za pracovní dobu byly považovány také i ty časové úseky zaměstnance, kdy zaměstnanec koná přirozenou potřebu či doby drobné ztráty pozornosti a pracovního nasazení. Klasifikování určité doby jako doby pracovní neznamená automaticky nárok na mzdu, plat či odměnu z dohody. Zaměstnanec je odměňován za práci, nikoli za dobu strávenou na pracovišti. I když je zaměstnanec odměňován za výkon práce, doporučuje se limitovat setrvání zaměstnance na pracovišti mimo dobu určenou k výkonu práce. Dobou odpočinku je doba, která není pracovní dobou. Konkrétně se jedná o dobu přestávek na jídlo a oddech, nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu, tzv. státní a ostatní svátky a dobu (řádné) dovolené.

O pracovní době a jejich jednotlivých institutech by se samozřejmě dalo psát obšírně. Pro náš dnešní článek jsme proto zvolili pouze tři instituty, a to pracovní dobu, pracovní pohotovost a nepřetržitý odpočinek v týdnu a u těch se několika poznámkami zastavíme.

Pracovní doba

Úprava pracovní

Související dokumenty

Související pracovní situace

Pracovní pohotovost
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Délka pracovní doby (obecně)
Pracovní pohotovost
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

Pracovní doba v obchodě
Pracovní pohotovost
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní pohotovost
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v obchodě
Nový svátek v roce 2016
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování

Související otázky a odpovědi

Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Zápočet SickDay a neplaceného volna
Stravenkový paušál
Pracovní doba, pohotovost
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Směnný provoz
Délka pracovní doby
Pracovní pohotovost během dovolené a svátku
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Vyrovnávací období zaměstnance
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu