Poukázky FKSP

Plné znění otázky

Dobrý den, pro letošní rok jsme se rozhodli předat zaměstnancům (jsme základní škola) poukázky SODEXO v hodnotě 2 000 Kč. Poukázky budeme zaměstnancům dávat v lednu 2017 na celý rok. Zajímá nás, jak postupovat v případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr v polovině roku a poukázky bude mít již vyčerpané. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Stravování zaměstnanců
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Kontrola zdaňování příjmů
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Za stejnou práci stejná odměna
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Odměna z dohody o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
FKSP - věcné dary
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – zásady čerpání - dary
FKSP – Rekreace - placení
Odměna při přiznání starobního důchodu
FKSP – příspěvek organizace na penzijní připojištění
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Čerpání FKSP - vánoční přání pro důchodce
Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy
Pracovní výročí ve školství
Stravenky - příspěvek z FKSP
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
FKSP – alkohol jako občerstvení
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvek na dopravu z FKSP
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond

Související předpisy

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů