Čerpání FKSP - vánoční přání pro důchodce

Plné znění otázky

Je možno z FKSP uhradit zhotovení vánočních přání uvnitř s malým dárkem prezentující naši základní školu? Vánoční přání by byla určena pouze pro naše starobní a invalidní důchodce.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Kontrola zdaňování příjmů
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Za stejnou práci stejná odměna
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Odměna z dohody o provedení práce

Související otázky a odpovědi

FKSP - věcné dary
Pracovní výročí ve školství
FKSP – zásady čerpání - dary
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Odměna při přiznání starobního důchodu
Nárok na dar z FKSP
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
FKSP
Odměna k životnímu jubileu
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Dárky pro zaměstnance
FKSP – příspěvek organizace na penzijní připojištění
Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
FKSP – alkohol jako občerstvení

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb