Příspěvek na stravování

Plné znění otázky

Do jaké výše může zaměstnavatel poskytnout příspěvek na stravování? Zaměstnanec platí 32 Kč a zaměstnavatel přispívá 66 Kč za oběd, když pracují déle než 11 hod práce (11,5 hod s přestávkou) nebo kratší dobu nad rámec pracovní doby, např. jen 2 hod., dostanou svačinu, Může ještě zaměstnavatel přispívat a do jaké výše?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR

Související otázky a odpovědi

Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Další příspěvek na stravování v případě nepřetržitého provozu
Drobné svačiny na zahraniční pracovní cestě placené firemní kartou
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Danění stravenek u 12hodinové směny
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Pojištění zaměstnanců při zahraniční pracovní cestě a náklady na toto pojištění
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Příjem za produktivní činnost a stravování
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Příspěvek na rekreaci
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Životní pojištění
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Ceny v soutěžích pro vlastní zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů