Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Zákon o elektronické evidenci tržeb

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“), byl novelizován zákonem č. 256/2019 Sb., který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 13. září 2019, a který nabývá účinnosti jako celek 1. listopadu 2019.

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související předpisy

112/2016 Sb. o evidenci tržeb
256/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
280/2011 Sb. jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Odpisy majetku
Příjem za poskytnutí receptur
Soutěž pro odběratele o ceny
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Odměna jednatele 2020
Daňové výdaje k ostatním příjmům dle § 10 ZDP
Příjem z pronájmu
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování daně - úroky ze stavebního spoření
Invalidní zaměstnanec III. st.
Odpočet na manželku a dítě po rozvodu
Danění poukázek Cadhoc
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Stravování zaměstnanců
Řemeslná živnost
Odpočet úroků z hypotečního úvěru
Platby na životní pojištění a DPFO
Stravenky a mzdový list
Odměna rozhodčí
Příjmy z nájemného