Daňové aktuality

Vydáno: 2 minuty čtení

Nařízení vlády č. 213/2018 Sb. určuje hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně. Ministerstvo vnitra vydalo doplnění ke stanovisku ohledně zdanění navýšených odměn členů okrskových volebních komisí.

Hranice pro solidární zvýšení daně v roce 2019

Dne 27. 9. vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 213/2018, jež mimo jiné určuje hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně (sazba 7 %). Měsíční limit se z letošních 119 916 Kč zvyšuje na 130 796 Kč od 1. 1. 2019. Roční limit bude od tohoto data zvýšen na 1 569 552 Kč (v roce 2018 platí limit 1 438 992 Kč). Tato částka bude zároveň v příštím roce představovat maximální vyměřovací základ zaměstnance pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.

Odměny členů volebních komisí

Navýšení částek odměn členů OVK mohlo v úhrnné výši vést k překročení částky 2 500 Kč (viz též článek Ing. Miluše Procházkové v PaM č. 10/2018). Ministerstvo vnitra proto vydalo „Doplnění ke stanovisku v souvislosti s navýšením odměn členů okrskových volebních komisí od 1. 9. 2018“(http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx), z něhož vybíráme: „Pokud zvláštní odměna člena OVK dosahuje výše alespoň 2 500 Kč, je na místě, aby obecní úřad evidoval odměnu po částech ve dvou kalendářních měsících, přičemž ani v jednom z měsíců nedojde k dosažení částky, která zakládá účast na nemocenském pojištění a povinnost odvodů pojistného na sociální pojištění.

S ohledem na počet dnů trvání členství v OVK v měsíci září a říjnu se pro rozúčtování započitatelného příjmu doporučuje poměr 2 : 3.“

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
Daňové aktuality
Zdaňování odměn členů volebních komisí
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Solidární zvýšení daně a příjmy zdaněné srážkovou daní
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Pracovní úraz a daně
Odměna členům komise při konání referenda
Zaměstnanecké výhody – stravování
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Bezúplatné plnění - dary
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Sleva na dítě
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Sleva na vyživované dítě, pracujícího studenta
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Danění stravenek u 12hodinové směny
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké akcie
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Vyúčtování srážkové a daně ze závislé činnosti