Daňové aktuality

Vydáno: 2 minuty čtení

Memorandum o vzájemné výměně informací v souvislosti s Airbnb

Generální finanční ředitelství (GFŘ) pokračuje ve snaze podchytit aktivity potencionálních daňových subjektů probíhající v rámci sdílené ekonomiky. S Magistrátem hlavního města Prahy podepsali zástupci GFŘ memorandum o spolupráci za účelem vzájemného poskytování informací a identifikace osob poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem.

Prvním krokem ze strany GFŘ bylo zpracování metodiky zdanění příjmů pronajímatelů Airbnb, zároveň Finanční správa uveřejnila informace o této daňové povinnosti. Nyní přikročila ke kontrolním akcím, které probíhají nejen na území hlavního města. GFŘ i magistrát chtějí do budoucna sdílet informace získané vyhledávací činností. Dle vyjádření dostupného na webu finanční správy bude s takto získanými údaji nakládáno v souladu s právními předpisy (www.financnisprava.cz).

Daňové formuláře dostupné přes Portál občana

K formulářům finanční správy lze přistupovat za pomoci elektronického občanského průkazu na Portálu občana. Přes toto rozhraní mají být dostupnější elektronické formuláře Daňového portálu, jehož prostřednictvím lze mimo jiné podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Tzv. eObčanka je vydávána od 1. července 2018, většina občanů tímto průkazem, který představuje nejvyšší úroveň záruky ohledně identifikace osob pro elektronickou komunikaci s veřejnou správou, zatím ještě nedisponuje. Finanční správa proto přistoupila k rozhodnutí zpřístupnit své služby na základě tzv. značné úrovně záruky, tedy po přihlášení pomocí jména a hesla ověřeného SMS (Viz též https://info.eidentita.cz/ups). Tento způsob přihlášení je používán i pro elektronické bankovnictví, finanční správa jej tedy považuje za dostatečně zabezpečený.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy
Dar odborové organizaci - obvyklá praxe? Daňové souvislosti s ohledem na tzv. konsolidační balíček
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani - nerezident ČR
Úroky jako odpočet od základu daně
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Příjmy za streamování na streamovacím serveru
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Příležitostné zaměstnání
Uznání daňového rezidentství
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Smlouva o výkonu funkce - příspěvek na penzijní připojištění
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Příjem z příležitostné činnosti