Daňové aktuality

Vydáno: 2 minuty čtení

Memorandum o vzájemné výměně informací v souvislosti s Airbnb

Generální finanční ředitelství (GFŘ) pokračuje ve snaze podchytit aktivity potencionálních daňových subjektů probíhající v rámci sdílené ekonomiky. S Magistrátem hlavního města Prahy podepsali zástupci GFŘ memorandum o spolupráci za účelem vzájemného poskytování informací a identifikace osob poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem.

Prvním krokem ze strany GFŘ bylo zpracování metodiky zdanění příjmů pronajímatelů Airbnb, zároveň Finanční správa uveřejnila informace o této daňové povinnosti. Nyní přikročila ke kontrolním akcím, které probíhají nejen na území hlavního města. GFŘ i magistrát chtějí do budoucna sdílet informace získané vyhledávací činností. Dle vyjádření dostupného na webu finanční správy bude s takto získanými údaji nakládáno v souladu s právními předpisy (www.financnisprava.cz).

Daňové formuláře dostupné přes Portál občana

K formulářům finanční správy lze přistupovat za pomoci elektronického občanského průkazu na Portálu občana. Přes toto rozhraní mají být dostupnější elektronické formuláře Daňového portálu, jehož prostřednictvím lze mimo jiné podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Tzv. eObčanka je vydávána od 1. července 2018, většina občanů tímto průkazem, který představuje nejvyšší úroveň záruky ohledně identifikace osob pro elektronickou komunikaci s veřejnou správou, zatím ještě nedisponuje. Finanční správa proto přistoupila k rozhodnutí zpřístupnit své služby na základě tzv. značné úrovně záruky, tedy po přihlášení pomocí jména a hesla ověřeného SMS (Viz též https://info.eidentita.cz/ups). Tento způsob přihlášení je používán i pro elektronické bankovnictví, finanční správa jej tedy považuje za dostatečně zabezpečený.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Výplata podílů na zisku do Německa
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
DPP na Slovensku
Vliv daňové kontroly a daňové ztráty na prekluzi
Příjmy za streamování na streamovacím serveru
Prodej části nemovité věci v budoucnu
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Příjem z příležitostné činnosti
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Sleva na dani - nerezident ČR
Úroky jako odpočet od základu daně
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Smlouva o výkonu funkce - příspěvek na penzijní připojištění