Daňové aktuality

Vydáno: 1 minuta čtení

Tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019

Na webu Finanční správy jsou v sekci Novinky dostupné tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019. Jedná se o tiskopis 5460 vzor č. 27 - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění a o tiskopis 5460/A vzor č. 6 - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz a daně
Odměna členům komise při konání referenda
Zaměstnanecké výhody – stravování
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Bezúplatné plnění - dary
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Sleva na vyživované dítě, pracujícího studenta
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Danění stravenek u 12hodinové směny
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké akcie
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Vyúčtování srážkové a daně ze závislé činnosti
Zaměstnanecké benefity
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů