Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Novela daňového řádu postupuje do Senátu

Novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „“), která je v Parlamentu projednávána jako sněmovní tisk č. 580, byla 12. února 2020 schválena

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Konsolidační balíček a mzdy
Dar odborové organizaci - obvyklá praxe? Daňové souvislosti s ohledem na tzv. konsolidační balíček
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Příležitostné zaměstnání
Uznání daňového rezidentství
SVJ a odměna členům výboru
Stravné a stravenkový paušál
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Zdaňování státní a soukromé penze z Velké Británie
Zdanění soukromé penze z Velké Británie?
Zdanění a odvody ze mzdy zaměstnance
Ošetřovné pro OSVČ
Právnická osoba - evropská dotace a jejich zdanění
Odpočet životního pojištění
Příjmy za streamování na streamovacím serveru
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Prodej části nemovité věci v budoucnu
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Příjem z příležitostné činnosti
Sleva na dani - nerezident ČR

Související předpisy

280/2009 Sb. daňový řád
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky