Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců

Plné znění otázky

Důchodcům, našim bývalým zaměstnancům je umožněn odběr obědů v závodní jídelně, kterou provozuje dceřiná společnost, a to za zvýhodněnou cenu. Na každé odebrané jídlo přispíváme částkou v souladu s Kolektivní smlouvou. Dosud tyto příspěvky byly osvobozeny od daně, popř. odvodů na SP a ZP. Bohužel od 1. 1. 2024 se situace změnila a protože tito důchodci nesplňují podmínku výkonu práce 3 hodiny během směny, tj. jídlo ve firemní jídelně podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP u nich toto nepeněžní plnění nebude již od daně osvobozeno (i když se bude jednat o příjem plynoucí v souvislosti s dřívějším výkonem závislé činnosti) a 1. rok po ukončení zaměstnání bude povinnost odvodu sociálního a zdravotního pojištění? Další roky již bez pojištění ( pokud se jedná o starobního či invalidního důchodce (3. stupeň) v době po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání, je možné v případě dobíhajících benefitů ze zaměstnání využít ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) ZPVZP a § 5 odst. 2 písm. d) ZPSZ, dle kterého se vyměřovací základ zaměstnance snižuje o (resp. se do něj nezahrnuje): „plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání“? I tento bývalý zaměstnanec by mohl za tímto účelem u nás učinit prohlášení k dani a uplatnit zde základní slevu na poplatníka, tj. lze předpokládat, že výše daně by byla za daných okolností „nulová“. Toto ovšem nemusí platit u všech důchodců, protože někteří mohou slevu na poplatníka už uplatňovat jinde. Je naše řešení správné? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy

Související články

Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravování zaměstnanců
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dítě
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Správné vyplnění ELDP za rok 2023 u zaměstnankyně na mateřské dovolené
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Zaměstnanecké výhody – stravování
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů