Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Elektronická evidence tržeb

Finanční správa České republiky připomíná poplatníkům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát v počátku zavádění elektronické evidence tržeb a dosud ho nevyměnili za nový, aby zkontrolovali jeho platnost. V únoru 2020 totiž vyprší platnost největšímu množství certifikátů, a to 86 tisícům. Platnost pokladního certifikátu je 3 roky, přičemž ve webové aplikaci

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Odpisy majetku
Příjem za poskytnutí receptur
Zahájení podnikání - daňový rezident na rodičovské dovolené
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance
Soutěž pro odběratele o ceny
Roční zúčtování daně - střední škola
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Zdaňování pronájmu § 9
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob - tiskopis
Doklady při daňovém zvýhodnění - práce v zahraničí
Zálohy na daň z příjmů
Přechod ze skutečných nákladů na paušální - pronájem
Sleva na vyživované dítě
Povinnost podat přiznání k DPFO
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
256/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty