Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce

Plné znění otázky

Je nutné mít u DPP vždy dovolenkový lístek, jako u HPP? I v případě, že by zaměstnavatel dovolenou nařizoval. Případné jaký dokument je nutný evidovat pro případnou kontrolu ze strany státu. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Co přináší novela zákoníku práce
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Diskriminace na pracovišti
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou - odpracované hodiny v nepřetržitém provozu
Cestovné
Náhrada mzdy během DPN
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Krácení dovolené
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Úklidové služby

Související předpisy

§ 217 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce