Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP

Plné znění otázky

Máme zaměstnance pracující na DPP v kultuře, kde se jedná o nárazovou činnost. Uzavíráme jim dohody podle potřeby: každý měsíc, nebo 5× za rok, každá dohoda je na pár hodin a na pár dnů v měsíci. Musíme pokaždé ke každé takové nové smlouvě (jednoho zaměstnance) přidat pokaždé i podepsanou Informaci o obsahu právního vztahu založeného DPP, nebo by stačilo tuto informaci přidat jen k té první v daném roce, případně při nějaké změně? Nechceme uzavírat DPP na celý kalendářní rok, což by problém s informací vyřešilo. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Těhotenství a pracovní poměr
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Diskriminace na pracovišti
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?

Související otázky a odpovědi

Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
DPP - vstupní prohlídka
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Čas strávený na cestě u DPP
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Příplatky a dohoda o provedení práce
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024

Související předpisy

§ 77a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce