Mzdy a prodej závodu

Plné znění otázky

Akciová společnost A prodává část závodu druhé akciové společnosti B. Součástí prodeje závodu je i převod zaměstnanců, který bude uskutečněn ke dni 31. 3. 2019. Za měsíc březen 2019 společnost A zpracuje mzdy a vyčíslí závazky z mezd včetně odvodů. Tyto závazky budou součástí smlouvy o prodeji závodu. Společnost B tedy bude hradit závazky z mezd za 3/2019 již za společnost A v dubnu 4/2019 s variabilním symbolem a IČ společnosti B? Je možno sjednat mezi společnostmi dohodu o refundaci dovolené?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Krácení dovolené
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odvod pojistného na sociální pojištění
Pracovní poměr na dobu určitou
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Den nástupu
Ukončení pracovního poměru - absence
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Neomluvená absence a krácení dovolené

Související články

Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náležitosti mzdového listu
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Inspekce práce a dovolená
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník