Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance

Plné znění otázky

 Kmenovým zaměstnancům vyplácíme pololetní odměnu za loajalitu (odměna je vyplácena v listopadovém a březnovém termínu výplaty). Kritérii pro výpočet této odměny je délka pracovního poměru v kmenovém stavu a odpracovaná doba (zohledňujeme neodpracovanou dobu z důvodu absencí, DPN apod.) v příslušném pololetí. Odměna není vyplácena za konkrétní pracovní výsledky zaměstnanců v daném pololetí, ale jen podle těchto kritérií. Takto vypočtenou odměnu nezahrnujeme do výpočtu průměrného výdělku. Důvodem je, že v literatuře jsme našli, že v případě, že se jedná o odměny věrnostní a stabilizační povahy, neměly by být zahrnuty do výpočtu průměrného výdělku. Postupujeme správně? Druhá část dotazu se týká agenturních zaměstnanců. Musíme tuto odměnu vyplácet i agenturním zaměstnancům? Myslíme si, že by se jim tato odměna neměla vyplácet – vycházíme z pokynu Generálního Inspektora SÚIP, kde je uvedeno, že agenturní zaměstnanci musí dostat odměnu jen přímo související s výkonem práce.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Výpočet nároku na dovolenou
Druh práce uváděný v pracovní smlouvě
Odměna v době mateřské dovolené
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příležitostné zaměstnání
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)
Odměna jednatele
Diskriminace v odměňování
Odměna – pracovní výročí
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Výpočet náhrady mzdy za dovolenou - mimořádná odměna
Roční odměna a rozpočet do průměru
Pořadí srážek ze mzdy
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené

Související články

Odměňování zaměstnanců
Odměna z dohody o provedení práce
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Práce ve svátek a její odměňování
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Za stejnou práci stejná odměna
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda

Související pracovní situace

Minimální mzda
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce