Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance

Plné znění otázky

 Kmenovým zaměstnancům vyplácíme pololetní odměnu za loajalitu (odměna je vyplácena v listopadovém a březnovém termínu výplaty). Kritérii pro výpočet této odměny je délka pracovního poměru v kmenovém stavu a odpracovaná doba (zohledňujeme neodpracovanou dobu z důvodu absencí, DPN apod.) v příslušném pololetí. Odměna není vyplácena za konkrétní pracovní výsledky zaměstnanců v daném pololetí, ale jen podle těchto kritérií. Takto vypočtenou odměnu nezahrnujeme do výpočtu průměrného výdělku. Důvodem je, že v literatuře jsme našli, že v případě, že se jedná o odměny věrnostní a stabilizační povahy, neměly by být zahrnuty do výpočtu průměrného výdělku. Postupujeme správně? Druhá část dotazu se týká agenturních zaměstnanců. Musíme tuto odměnu vyplácet i agenturním zaměstnancům? Myslíme si, že by se jim tato odměna neměla vyplácet – vycházíme z pokynu Generálního Inspektora SÚIP, kde je uvedeno, že agenturní zaměstnanci musí dostat odměnu jen přímo související s výkonem práce.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda

Související články

Odměňování zaměstnanců
Odměna z dohody o provedení práce
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Práce ve svátek a její odměňování
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Za stejnou práci stejná odměna
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí mimořádné odměny a princip rovného zacházení
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Právní úprava odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků po novele účinné k 1. 1. 2024
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Výpočet nároku na dovolenou
Druh práce uváděný v pracovní smlouvě
Odměna v době mateřské dovolené
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Odměňování zaměstnanců
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příležitostné zaměstnání
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)
Odměna – pracovní výročí
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Výpočet náhrady mzdy za dovolenou - mimořádná odměna
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Odměna jednatele
Diskriminace v odměňování
Navýšení mzdy

Související předpisy

§ 145 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce