Poskytnutí mimořádné odměny a princip rovného zacházení

Vydáno: 12 minut čtení

Jednou z povinností zaměstnavatele je též povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, a to mj. pokud jde o jejich odměňování za práci. Za jakých podmínek platí tento princip v případě přiznání nenárokové složky mzdy?

POSKYTNUTÍ MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY A PRINCIP ROVNÉHO ZACHÁZENÍ
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní věta
Postup zaměstnavatele vůči zaměstnancům, který je v rozporu se zásadou rovného zacházení, představuje porušení právní povinnosti. Zaměstnanec, který byl nerovným zacházením postižen, má právo domáhat se náhrady vzniklé újmy podle ustanovení § 265 odst. 2 zákoníku práce.
Pro posouzení, zda zaměstnavatel při odměňování svých zaměstnanců za práci zajistil rovné zacházení se všemi zaměstnanci (zásadu rovného odměňování) ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 a § 110 zákoníku práce, je však vždy třeba posuzovat zaměstnance nacházející se ve stejném či srovnatelném postavení (situaci).
(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2024, sp. zn. 21 Cdo 2392/2023)
Předmět sporu
*
Vyřešení právní otázky, zda v případě, kdy zaměstnavatel po zhodnocení svého hospodaření v uplynulém roce jako poděkování za vynikající výsledky v tomto roce a jako motivaci pro další období
přizná svým stávajícím zaměstnancům za určitýc

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související články

Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Za stejnou práci stejná odměna
Odměňování zaměstnanců
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Odměňování zaměstnanců platem - otázky a odpovědi
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Práce ve svátek a její odměňování
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia

Související otázky a odpovědi

Odměna v době mateřské dovolené
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
DPČ a hodinová mzda
Příležitostné zaměstnání
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Výpočet náhrady mzdy za dovolenou - mimořádná odměna
Odměna – pracovní výročí
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Diskriminace v odměňování
Teambuilding
ELDP za rok 2019
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Zaměstnanec a insolvence
Další cestovní náhrady
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Exekuce
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce