Odměna – pracovní výročí

Plné znění otázky

Zaměstnavatel se sídlem v Německu zaměstnává jediného zaměstnance v ČR. Zaměstnanec měl v roce 2021 třicetileté pracovní jubileum, ke kterému zaměstnavatel poskytuje odměnu. Tomuto zaměstnanci posunul německý zaměstnavatel výplatu odměny až na rok 2022, protože loni částku neměl zahrnutou v rozpočtu. Já - jako externí mzdová účetní - zpracovávám měsíční mzdy pro tohoto českého zaměstnance podle českých předpisů. Německý zaměstnavatel mě informoval e-mailem, že tuto odměnu mám vyplatit v březnové mzdě. Mohu ji vyplatit na základě e-mailové zprávy, anebo k tomu musím mít nějaký oficiální dokument? A spadá takováto odměna do těch, které se nezapočítávají do průměrného hodinového výdělku?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dovolená po mateřské dovolené - jak a z čeho se bude počítat
Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38 v ZDP - darování nemovitosti dceři
Splatnost mzdy
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Odměna v době mateřské dovolené
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Příležitostné zaměstnání
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Dárky pro zaměstnance
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Danění poukázek Cadhoc
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Za stejnou práci stejná odměna
Odměna z dohody o provedení práce
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce