Příplatky při sedmidenním pracovním týdnu

Plné znění otázky

Společnost zaměstnává ostrahu areálu s měsíčním mzdovým tarifem. Pracovní doba činí 37,5 hodiny týdně a je rozvržena do sedmidenního pracovního týdne. V případě, že směna připadne na státní svátek, je povinen zaměstnavatel zaplatit příplatek za práci ve svátek? Pokud zaměstnanci pracují v sobotu a v neděli mají nárok na příplatek za sobotu a neděli?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovní smlouvy
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Náhradní volno a práce ve svátek
Výpočet dělené směny
Délka pracovní doby
Příplatek za třídnictví
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Platové zařazení ředitele školy
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek - všední den
Navýšení mzdy
Mzdový výpočet - svátky
Mzda řidičů

Související články

Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Provizní odměna za práci a svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce