Práce ve svátek

Vydáno: 13 minut čtení

Odměňování výkonu práce v den, na který připadne státní svátek, patří ke stálým problémům mzdových účetních. A nedivme se, neboť v minulosti byl výkon práce ve svátek velmi často mylně posuzován jako práce přesčas. Přesto mohou nastat i případy, kdy výkon práce ve svátek je i prací přesčas, ovšem těchto případů není mnoho.

Právní úpravu tohoto titulu řeší ustanovení § 115 zákoníku práce (dále jen "ZP"), jedná-li se o odměňování mzdou, a § 135 ZP, jedná-li se o odměňování platem, kde je stanoven postup odměňování při výkonu práce ve svátek, a též v situaci, kdy zaměstnanec v den svátku do práce nejde.

I. Výkon práce ve svátek a volno v den svátku

Odměňování mzdou

"Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna." (odst. 1 a 2 § 115 ZP)

Zaměstnanec je odměňován měsíční formou mzdy

Příklad č. 1:

Výkon práce ve svátek a čerpání náhradního volna v témže měsíci

V době čerpání náhradního volna za práci ve svátek obdrží zaměstnanec náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Předpoklad:

 • v kalendářním měsíci má stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den, který byl jeho obvyklým pracovním dnem,
 • zaměstnanec má měsíční mzdu 20 000 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 118,55 Kč,
 • zaměstnanec v daném měsíci odpracoval stanovenou pracovní dobu (176 hodin celkem, z toho ve svátek odpracoval 8 hodin),
 • za práci ve svátek čerpal náhradní volno v tomto měsíci.

Výpočet

Výpočet měsíční mzdy: 20 000: 176 x 168 = 19 090,91 Kč

Výpočet náhrady mzdy při čerpání náhradního volna: 118,55 x 100 % x 8 = 948,40 Kč

Celková hrubá mzda: 19 090,91+ 948,40 = 20 039,31 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 20 040 Kč.

Příklad č. 2:

Výkon práce ve svátek a čerpání náhradního volna v jiném měsíci

V době čerpání náhradního volna za práci ve svátek obdrží zaměstnanec náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Předpoklad:

 • v kalendářním měsíci (březen) má stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den, který byl jeho obvyklým pracovním dnem,
 • zaměstnanec má měsíční mzdu 20 000 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 118,55 Kč,
 • zaměstnanec v daném měsíci odpracoval stanovenou pracovní dobu (176 hodin celkem, z toho ve svátek odpracoval 8 hodin),
 • za práci ve svátek bude čerpat náhradní volno v dubnu, kdy jeho harmonogram směn je v rozsahu 160 hodin,
 • v měsíci čerpání náhradního volna již platí jiný průměrný výdělek 125,70 Kč.

Výpočet

Výpočet měsíční mzdy v měsíci výkonu práce ve svátek:

20 000: 176 x 176 = 20 000 Kč

Výpočet měsíční mzdy v měsíci čerpání náhradního volna (duben)

20 000: 160 x 152 = 19 000 Kč

Výpočet náhrady mzdy při čerpání náhradního volna: 125,70 x 100 % x 8 = 1 005,60 Kč

Celková hrubá mzda: 19 000 + 1 005,60 = 20 005,60 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 20 006 Kč.

"Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku." (odst. 3 § 115 ZP)

Aby zaměstnavatel mohl poskytovat nekrácenou měsíční mzdu, je nutné vydat vnitřní předpis, kde je tento postup deklarován. Jinak by měl zaměstnavatel za den svátku poskytovat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 3:

Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou v den svátku nepracoval

 1. Zaměstnanec má stanovenou měsíční mzdu. Jestliže svátek připadne na jeho obvyklý pracovní den, pak mu za den svátku náleží náhrada mzdy.

Předpoklad:

 • v kalendářním měsíci měl stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má měsíční mzdu 20 000 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 117,20 Kč,
 • zaměstnanec ve svátek do práce nešel.

Výpočet

Výpočet mzdy: 20 000: 176 x 168 = 19 090,91Kč

Výpočet náhrady mzdy za svátek: 117,20 x 100 % x 8 = 937,60 Kč

Celková mzda: 19 090,91 + 937,60 = 20 028,51 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 20 029 Kč.

 1. V případě, že zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo v kolektivní smlouvě, že měsíční mzda se poskytuje v nekrácené výši bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci včetně svátků připadajících na tyto dny, pak bude zaměstnancům přiznávat nekrácenou měsíční mzdu.

Předpoklad:

 • v kalendářním měsíci měl zaměstnanec stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má měsíční mzdu 20 000 Kč,
 • zaměstnanec ve svátek do práce nešel.

Výpočet mzdy: 20 000: 176 x (168 + 8) = 20 000 Kč

Odměňování formou hodinové mzdy

Příklad č. 4:

Výkon práce ve svátek a čerpání náhradního volna v témže měsíci

Zaměstnanec je odměňován hodinovou mzdou a za práci ve svátek čerpá náhradní volno. V době čerpání náhradního volna obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Předpoklad:

 • v kalendářním měsíci činí harmonogram směn zaměstnance 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má hodinovou mzdu 135 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 138,20Kč,
 • zaměstnanec v daném měsíci odpracoval stanovenou pracovní dobu (176 hodin, z toho ve svátek 8 hodin),

Výpočet

Počet odpracovaných hodin: 176 - 8 = 168

Mzda za výkon práce: 168 x 135 = 22 680 Kč

Náhrada mzdy v době čerpání náhradního volna za svátek: 8 x 138,20 = 1 105,60 Kč

Celkem mzda: 22 680 + 1 105,60 = 23 785,60 Kč, po zaokrouhlení 23 786 Kč.

Příklad č. 5:

Výkon práce ve svátek a čerpání náhradního volna v jiném měsíci

Předpoklad:

 • v kalendářním měsíci činí harmonogram směn zaměstnance 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má hodinovou mzdu 135 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 138,20 Kč,
 • zaměstnanec v daném měsíci odpracoval stanovenou pracovní dobu (176 hodin, z toho ve svátek 8 hodin),
 • zaměstnanec za práci ve svátek čerpal náhradní volno v jiném měsíci, avšak v rámci jednoho čtvrtletí, kde platí tyto skutečnosti:
  • v kalendářním měsíci činí harmonogram směn zaměstnance 184 hodin,
  • zaměstnanec má hodinovou mzdu 135 Kč,
  • jeho průměrný hodinový výdělek činí 138,20 Kč ,
  • čerpá náhradní volno za den svátku v rozsahu 8 hodin.

Výpočet

Mzda v měsíci výkonu práce ve svátek: 176 x 135= 23 760 Kč

Výpočet mzdy v měsíci čerpání náhradního volna za svátek:

Počet odpracovaných hodin: 184 - 8 = 176 hodin

Mzda za výkon práce: 176 x 135 = 23 760 Kč

Náhrada mzdy v době náhradní volno za svátek: 8 x 138,20 = 1 105,60 Kč

Celkem mzda: 23 760 + 1 105,60 = 24 865,60 Kč, po zaokrouhlení nahoru 24 866 Kč.

Zaměstnanec odměňovaný hodinovou mzdou v den svátku nepracoval

Zaměstnanci, který je odměňován hodinovou formou mzdy, mzda v den svátku uchází, a proto musí být za den svátku vždy poskytnuta náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 6:

Předpoklad:

 • v kalendářním měsíci činí harmonogram směn zaměstnance 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má hodinovou mzdu 135 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 138,20 Kč,
 • zaměstnanec v den svátku do práce nešel, a proto odpracoval jen 168 hodin (176 - 8)

Výpočet:

Mzda za výkon práce: 168 x 135= 22 680 Kč

Náhrada mzdy za den svátku: 8 x 138,20 = 1 105,60 Kč

Celkem mzda: 22 680 + 1 105,60 = 23 785,60 Kč, po zaokrouhlení 23 786 Kč.

Odměňování platem

"Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí. Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí." (odst. 1 a 2 § 135 ZP)

Výkon práce ve svátek a čerpání náhradního volna

Příklad č. 7:

Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí, a proto je postup stejný bez ohledu na to, v kterém měsíci je náhradní volno poskytnuto.

Předpoklad:

 • v kalendářním měsíci má zaměstnanec stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má plat ve výši 22 000 Kč,
 • zaměstnanec v daném měsíci odpracoval stanovenou pracovní dobu (odpracoval 176 hodin včetně svátku v rozsahu 8 hodin),
 • zaměstnanec za práci ve svátek čerpal náhradní volno.

Výpočet

Při čerpání náhradního volna za práci ve svátek se plat nekrátí, a proto měsíční plat činí: 22 000: 176 x (168 + 8) = 22 000 Kč.

Zaměstnanec odměňovaný platem v den svátku nepracoval

Příklad č. 8:

Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí (odst. 1 § 135 ZP).

Předpoklad:

 • v kalendářním měsíci měl zaměstnanec stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má plat 22 000 Kč,
 • zaměstnanec ve svátek do práce nešel.

Výpočet platu: 22 000: 176 x (168 + 8) = 22 000 Kč

II. Příplatek za práci ve svátek místo náhradního volna za svátek

Odměňování mzdou

Zákon umožňuje, aby se smluvní strany dohodly na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Zaměstnanci přísluší dosažená mzda a za každou hodinu odpracovanou ve svátek příplatek alespoň ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku (odst. 1 § 114 ZP).

Příplatek k dosažené mzdě

Příklad č. 9:
 1. Měsíční mzda

Předpoklad:

 • zaměstnanec ve svátek pracoval a nečerpal náhradní volno,
 • zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřeli dohodu o poskytnutí příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna,
 • v kalendářním měsíci činí harmonogram směn 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má měsíční mzdu 20 800 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 122,10 Kč,
 • zaměstnanec v daném měsíci odpracoval 176 hodin,
 • z toho 8 hodin činila práce ve svátek,
 • zaměstnavatel poskytuje příplatek za práci ve svátek jen v minimální výši.

Výpočet

Výše měsíční mzdy za 176 hodin: 20 800 Kč

Příplatek za práci ve svátek: 8 x 122,10 = 976,80 Kč

Celková mzda: 20 800 + 976,80 = 21 776,80 Kč, po zaokrouhlení 21 777 Kč

 1. Hodinová mzda

Předpoklad:

 • zaměstnanec ve svátek pracoval a nečerpal náhradní volno,
 • zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřeli dohodu o poskytnutí příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna,
 • v kalendářním měsíci činí harmonogram směn 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má hodinovou mzdu ve výši 135 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 138,20 Kč,
 • zaměstnanec v daném měsíci odpracoval 176 hodin,
 • z toho 8 hodin činila práce ve svátek,
 • zaměstnavatel poskytuje příplatek za práci ve svátek jen v minimální výši.

Výpočet

Výše mzdy za 176 hodin: 176 x 135 = 23 760 Kč

Příplatek za práci ve svátek: 8 x 138,20 = 1 105,60 Kč

Celková mzda: 23 760 + 1 105,60 = 24 865,60, po zaokrouhlení 24 866 Kč

Odměňování platem

Smluvní strany se mohou dohodnout na poskytnutí příplatku k platu ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna (odst. 3 § 135 ZP).

Příplatek k platu

Příklad č. 8:

Předpoklad:

 • zaměstnanec ve svátek pracoval a nečerpal náhradní volno,
 • zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřeli dohodu o poskytnutí příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna,
 • v kalendářním měsíci činí harmonogram směn zaměstnance 176 hodin,
 • svátek v rozsahu 8 hodin připadl na všední den,
 • zaměstnanec má plat 22 000 Kč,
 • jeho průměrný hodinový výdělek činí 128,10 Kč,
 • zaměstnanec v daném měsíci odpracoval 176 hodin,
 • z toho 8 hodin činila práce ve svátek.

Výpočet

Plat za 176 hodin: 22 000 Kč

Příplatek za práci ve svátek: 8 x 128,10 = 1 024,80 Kč

Celkem plat: 22 000 + 1 024,80 = 23 024,80 Kč, po zaokrouhlení 23 025 Kč

Ve všech výše uvedených modelových situacích se nejednalo o výkon práce přesčas ve svátek, ačkoliv i takové případy nastávají. V rámci spravedlivého a správného odměňování je proto nutné, aby zaměstnavatel rozlišoval, zda se jedná o práci přesčas ve svátek či jen o práci v den svátku, na který zaměstnanci připadla směna v rámci stanoveného harmonogramu směn. Důležité je upozornit na to, že při výkonu práce ve svátek má zaměstnanec přednostně nárok na poskytnutí náhradního volna a pouze v případě, že se se zaměstnavatelem dohodne na poskytnutí příplatku za práci ve svátek místo náhradního volna, mu náleží mzda (plat) včetně příplatku za práci ve svátek.

Závěrem shrňme, co je nutné při odměňování výkonu práce ve svátek rozlišovat:

 • Plánovaná směna zaměstnance připadla na den svátku?
 • Zaměstnanec v den svátku pracoval, nebo do práce nešel?
 • Za výkon práce bude čerpat náhradní volno, nebo je uzavřena dohoda o poskytování příplatku místo náhradního volna?
 • Jakou mzdovou formou je odměňován?

V následujícím čísle se zaměříme na práci přesčas a případy, kdy výkon práce ve svátek je i prací přesčas.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda

Související články

Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nový svátek v roce 2016
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Provizní odměna za práci a svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Práce ve svátek a její odměňování

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Mzda řidičů
Výpočet dělené směny
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek - všední den
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Práce ve svátek
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Náhradní volno
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce přesčas a její proplacení
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za sobotu a neděli
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce