Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek

Vydáno: 22 minut čtení

Dosahovanou úroveň bezpečnosti práce bychom měli, ve všech možných případech, hodnotit komplexně – včetně ekonomického pohledu.

V prázdninovém čísle našeho časopisu v loňském roce, informovala společnost Skid Belt o posunovači palet (1). Již v úvodu tohoto článku je konstatováno, že se jedná o první na světě pro své účely certifikovaný výrobek, který řeší problém vykládky palet z koreb dodávkových automobilů, splňující parametry bezpečnosti. Článek rovněž uvádí, že současné techniky vykládky ložených palet jakož i nejrůznějšího zboží z dodávkových vozidel, jsou jednak ekonomicky nerentabilní, a současně představují bezpečnostní rizika pro zúčastněné osoby.

Na nepravdivé informace z pohledu bezpečnosti práce byl autor nucen reagovat. V listopadovém čísle BHP z loňského roku byl otištěn příspěvek Zamyšlení nad možnostmi použití „posunovače palet“ (2), ve kterém autor mj. kriticky zhodnotil článek Skid Belt = posunovač palet, s.r.o. Skid Belt (1). Čtenáři lze připomenout, že uvedený subjekt propagoval nebezpečný a bezpečnostními předpisy přímo zakázaný způsob přesuvné manipulace s paletou smykem, jako naprosto bezpečný způsob manipulace s paletami při jejich vykládce z koreb dodávkových automobilů – viz následující obrázek.

Obr. 1 Skid Belt a způsob jeho použití

Obr. 1 Skid Belt a způsob jeho použití

Ekonomický pohled na používání posunovače palet Skid Belt

V rámci hodnocení uvedeného posunovače palet, a jeho předpokládané použitelnosti, byl autor schopen se vyjádřit pouze z pohledu bezpečnosti práce (2). Současně byl nucen konstatovat, že k posouzení ekonomické otázky nemá potřebnou kvalifikaci, a proto je nucen ji ignorovat. Tato skutečnost byla ale pro autora až přímo traumatizující, neboť úroveň bezpečnosti práce (ale i celou oblast BOZP) bychom měli, pokud možno, sledovat z komplexního, tudíž i z ekonomického pohledu, jak je uvedeno již v mottu tohoto článku.

Po delší době se k vyjádření v ekonomické záležitosti podařilo získat jednoho ze specialistů v dané oblasti. Na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě podnikohospodářské, katedře Logistiky působí Ing. Michal Mervart, Ph.D., kterého autor požádal o vyjádření na použití posunovače palet z ekonomického pohledu:

Vedle pojetí z pohledu bezpečnosti hraje samozřejmě roli také hledisko ekonomické, je tedy pravdou, že pás Skid belt je současně také levnější technologií než představená technologie kluzných desek? V této souvislosti je třeba zopakovat, že Skid belt je založen na využití klasických dřevěných palet, které pochopitelně nemají neomezenou životnost (záleží na tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny), zatímco kluzné desky jsou použitelné v zásadě jako jediná podložka pod přepravované zboží. To má vliv také na efektivnější využití dopravního prostředku díky nižší mrtvé váze, rovněž využitelný prostor je větší, jak bude uvedeno dále.

Čistě z pohledu nákladů lze cenu klasické dřevěné palety odhadnout na 800 Kč za kus, pokud se jedná o paletu z masívu s životností v řádu několika let, zatímco levná paleta v ceně kolem 250 Kč za kus se využije pouze několikrát. (1) Taková paleta váží 24 kg. (2)

Kluzná deska se cenově pohybuje výrazně níže, a to přibližně 50 Kč za porovnatelnou jednotku, její váha je z

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
VTZ - Nová úprava problematiky
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet"
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Bezpečnostní listy na pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí