Plánované přerušení elektřiny

Plné znění otázky

Dnes jsme od dodavatele elektřiny obdrželi informaci o plánovaném přerušení elektřiny v naší společnosti v čase od 7:30 do 15:30. Jsme výrobní firma s jednosměnným provozem (6:00-14:00), takže odstávkou bude postižena převážná část směny. Je možné zaměstnancům nařídit, aby si chybějící část směny napracovali? Nebo je nutné situaci řešit nařízením čerpání dovolené s minimálně 14 denním předstihem, případně překážkami na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP, a tedy náhradou mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Překážky v práci
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Work-life balance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené
Opravné položky k pohledávkám
Náhrada při pracovní neschopnosti - malý rozsah
Nařízená dovolená
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Darování plazmy a překážky v práci
Příspěvek Antivirus
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Koronavirus a převedení na jinou práci
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Posun času a překážka
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Pracovní úvazek
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce