Krácení dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyně má pracovní dobu stanovenou na 7,5 hodin denně, 5 dní v týdnu, na 1 směnu. Nárok na dovolenou za kalendářní rok je stanoven na 20 dní. V období od 20. 2. 2019 do 19. 6. 2019 byla v pracovní neschopnosti. Jinou nepřítomnost v roce 2019 doposud neměla. Jak se takovému zaměstnanci určí délka dovolené a kdy se určení provádí? Na konci roku, kdy budou známy všechny nepřítomnosti? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Úmrtí blízké osoby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Nová právní úprava dovolené
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Krácení dovolené v roce 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nárok na dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou

Související otázky a odpovědi

Počet měsíců odstupného
Spolupracující dítě a daňové zvýhodnění
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Krácení dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Nárok na dovolenou
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Krácení dovolené z důvodu částečné nezaměstnanosti
Souvislé čerpání dovolené
Přečerpaná dovolená
Dovolená
Krácení dovolené, pracovní úraz
Nařízená dovolená
Dovolená
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Nárok na dovolenou

Související předpisy

§ 147, 212, 216, 217, 223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce