Plné znění otázky

Lze přispět z FKSP na parkovací kartu zaměstnancům školy? Pokud ano, tak za jakých podmínek? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Roční zúčtování daně
Příjmy za krátkodobý pronájem
Zaměstnání malého rozsahu
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Dovolená, čerpání FKSP
Různé výše příspěvku FKSP
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek na dopravu z FKSP
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Odměna při přiznání starobního důchodu
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Stravenky - příspěvek z FKSP
Příspěvek z FKSP na rekreaci

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb