Stravenky pro zaměstnance

Plné znění otázky

Firma nakupuje stravenky v několika hodnotách se zdůvodněním, že zaměstnanec použije část nároků na obě a část nároku využívá na nákup svačiny. Pracovní doba zaměstnance je 8-9 hodin/den. Je možné uznat jako daňový náklad ve výši 55 %, i když chce firma dát zaměstnanci stravenku na 120 Kč jako 2 poukázky např. za 80 + 40 Kč? Může firma sjednat přidělení stravenky i zaměstnanci na DPP, když je to v dohodě sjednáno?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Automobil v pracovněprávních vztazích
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Náhrada odměny u DPČ
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Kdy vydávat stravenky?
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Cesty z bydliště do sídla firmy
Služební pochůzky
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Náhrada za použití vlastního vozidla
Vyplácení diet občanům Slovenska
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Místo výkonu práce
Pracovní cesty do zahraniční - pracovní cesta
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Služební vůz - pracovní pohotovost
Krácení cestovních náhrad

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů