Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass

Plné znění otázky

Jsme ZŠ. Zaměstnancům pořizujeme poukázky SODEXO (Relax Pass), které naši zaměstnanci využívají na sportovní aktivity, na kulturu a rehabilitaci (§ 8, § 9 zákona č. 114/2002 Sb.) Tyto účelově vymezené poukázky s vyznačenou hodnotou představují plnění nepeněžní formou v souladu s § 3 odst. 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury je seznam provozoven, kde lze tyto poukázky využít a je v souladu s vyhláškou o FKSP. Pro rok 2017 je do seznamu provozoven a.s. SODEXO Pass ČR navíc zařazena provozovna Sport Bečvář Strakonice, kde se jedná o prodej sportovního vybavení a opravu kol. Domníváme se, že v tomto případě nelze poukázky Relax Pass pro zaměstnance zakoupit, protože prodej sport. vybavení jednotlivci vč. opravy kol není v souladu s vyhláškou o FKSP. Můžete nám poradit, jak postupovat v tomto případě, protože nelze v tomto případě doložit, že poukázky byly využity na kulturu, tělovýchovu, sport a relaxaci?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Obliba home-office v Evropě roste
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Za stejnou práci stejná odměna
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci

Související otázky a odpovědi

Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
FKSP
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
Zaměstnání malého rozsahu
FKSP - věcné dary
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Čerpání FKSP
Rekreace z FKSP - DPH
Dovolená, čerpání FKSP
Dárkové poukazy z FKSP
Různé výše příspěvku FKSP
Pracovní výročí ve školství
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek na dopravu z FKSP
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb