Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta

Plné znění otázky

Pokud uzavřeme dohodu o provedení práce s mladistvým, který splňuje zákonné podmínky (dovršil 15 let věku, dokončil povinnou školní docházku), je možné ho odeslat na týdenní pracovní cestu se zajištěným ubytováním? Pracovní směny by byly naplánované od pondělí do pátku v čase 7-15,30 hod.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Odvolání

Související články

Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Převedení zaměstnance na jinou práci
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Doplnění dotazu "Výdaje na opravu nemovitosti" z 1.7.2017 (ID 19554, DAUCID 18854)
Daňové zvýhodnění na dítě při studiu na VŠ
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Čas strávený na cestě u DPP
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Společník pracující na DPP a cestovní náhrady
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky a dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Práce přesčas ve státní svátek
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady

Související předpisy

180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
§ 5 vyhlášky 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
§ 42 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce