Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot

Plné znění otázky

Jaký údaj z technického průkazu osobních vozidla se použije při určení spotřeby pohonných hmot? V technickém průkazu, řádek 25 „Spotřeba paliva – předpis č. “ není uvedena žádná norma. V technickém průkazu, řádek 27 jsou uvedeny 3 údaje spotřeby: 1. Automobil HYUNDAI, rok výroby 2018, údaje 8.0/5.6/6.5 2. Automobil VOLKSWAGEN, rok výroby 1999, údaje 10,8/6,2/7,9 Pokud není uvedena v technickém průkazu „norma“, vypočítám spotřebu PHM na 100 km jako aritmetický průměr z uvedených 3 údajů? Nebo mohu použít 3. údaj z řádku 27 technického průkazu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady v roce 2020
Zahraniční pracovní cesty
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Cestovní náhrady 2024
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Služební vůz - pracovní pohotovost
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Teambuilding
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Práce přesčas ve státní svátek
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Stravné při přestupu na letišti
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Přesčas při pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně

Související předpisy

§ 157, 158 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce