Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné

Plné znění otázky

Společník a zároveň jednatel má se společností smlouvu o výkonu funkce, kde má uvedeno, že nemá nárok na odměnu, nicméně má nárok na úhradu nákladů na PHM a částky 3,90/km za používání soukromého vozidla při pracovních cestách a zároveň i na diety.

1) Je při nulové odměně za výkon funkce úhrada částky na základě vyplněného cesťáku pro firmu daňově uznatelná?

2) Nemá úhrada nějaký vliv na daň z příjmu na straně příjemce?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Práce přesčas ve státní svátek
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Čas strávený na cestě u DPP
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Přerušení pracovní cesty
Náklady na stravování při pracovní cestě
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Použití firemního automobilu pro soukromé použití

Související předpisy

§ 24. 2. zh) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 2 a 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů