Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné

Plné znění otázky

Společník a zároveň jednatel má se společností smlouvu o výkonu funkce, kde má uvedeno, že nemá nárok na odměnu, nicméně má nárok na úhradu nákladů na PHM a částky 3,90/km za používání soukromého vozidla při pracovních cestách a zároveň i na diety.

1) Je při nulové odměně za výkon funkce úhrada částky na základě vyplněného cesťáku pro firmu daňově uznatelná?

2) Nemá úhrada nějaký vliv na daň z příjmu na straně příjemce?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Automobil v pracovněprávních vztazích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Přerušení pracovní cesty
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Určení základní sazby zahraničního stravného

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Práce přesčas ve státní svátek
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Přerušení pracovní cesty
Náklady na stravování při pracovní cestě
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů