Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem

Vydáno: 11 minut čtení

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP“ nebo „zákoník práce“) v ustanovení § 151 stanoví povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci cestovní výdaje, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce. Ustanovení § 152 ZP pak obsahuje taxativní (úplný) výčet případů, při kterých jsou zaměstnancům cestovní výdaje formou cestovních náhrad vypláceny.

Jedná se o výdaje vzniklé zaměstnanci při:

  1. pracovní cestě (§ 42 ZP),
  2. cestě mimo pravidelné pracoviště (§ 34a ZP),
  3. mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
  4. přeložení (viz § 43 ZP),
  5. dočasném přidělení (viz § 43a ZP),
  6. přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
  7. výkonu práce v zahraničí.

Pokud tedy zaměstnanec vykoná cestu v souvislosti s případy vymezenými v ust. § 152 ZP, náleží mu vždy všechny cestovní náhrady, na které mu vznikne nárok. Práva na cestovní náhrady stanovené zákoníkem práce se zaměstnanec nemůže vzdát (§ 346c ZP). Postup při vyplácení těchto náhrad je stanoven zákoníkem práce, kterým je zaměstnavatel vázán. Zaměstnavatel, který neposkytuje zaměstnancům cestovní náhrady stanovené zákoníkem práce, je pachatelem správního deliktu podle ust. § 1

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Závislá činnost a SZDZ
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady 2024
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady v roce 2020
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Určení a změna pravidelného pracoviště
Zahraniční pracovní cesty
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016

Související otázky a odpovědi

Náhrada za použití soukromého vozidla
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Další cestovní náhrady
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Cestovní náhrady
Platba vysoké školy zaměstnanci
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Zmeškání odletu
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Cestovné
Cestovní náhrady za cestu z domova do firmy
Cestovní náhrady - použití kurzu při vyúčtování záloh
Pracovní cesta a bezplatné stravování
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Automobil zaměstnance pro služební cesty

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem