Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce

Plné znění otázky

Důchodce vykonával podnikatelskou činnost jako OSVČ jako vedlejší a platil zálohy na zdravotní pojištění. Od roku 2020 předpokládá úplný útlum podnikatelské činnosti, ale nechce rušit živnostenské oprávnění. Je povinen platit zálohy na zdravotní, případně sociální pojištění? A jak to bude s daňovým přiznáním za rok 2020 v případě, že nebude mít z podnikatelské činnosti žádné příjmy? Musí podávat nulové daňové přiznání?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Náhrada odměny u DPČ
Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Pojistné
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
OSVČ - starobní důchodce
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ a Úřad práce
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Zdravotní pojištění starobního důchodce - cizince žijícího v ČR
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Zdravotní pojištění OSVČ - přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Přehled OSVČ
Zdravotní pojištění důchodce
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu

Související články

Zdravotní pojištění v době koronavirové
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2019
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
280/2009 Sb. daňový řád