Stravné při přestupu na letišti

Plné znění otázky

Je nutné uvádět v cestovním příkazu i časy přestupu z jednoho letadla na druhé, nebo pokud pracovník zůstane celou dobu v tranzitu a letiště neopustí to nutné není? Může při několikahodinovém čekání na přestup v určité zemi vzniknout nárok na diety z této země i když pracovník zůstává celou dobu v tranzitu?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Danění knih
Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Náklady na stravování při pracovní cestě
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Cestovní náhrady
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Cestovní náhrady - několikadenní zahraniční pracovní cesta
Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Stravné - cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Služební vůz - pracovní pohotovost
Parkovné a cestovní příkaz

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady v roce 2021
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Automobil v pracovněprávních vztazích
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Přerušení pracovní cesty
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce