Stravné při přestupu na letišti

Plné znění otázky

Je nutné uvádět v cestovním příkazu i časy přestupu z jednoho letadla na druhé, nebo pokud pracovník zůstane celou dobu v tranzitu a letiště neopustí to nutné není? Může při několikahodinovém čekání na přestup v určité zemi vzniknout nárok na diety z této země i když pracovník zůstává celou dobu v tranzitu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem

Související otázky a odpovědi

Danění knih
Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Přesčas při pracovní cestě
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady dle § 152 písm. c) zákoníku práce
Poskytnutí stálé zálohy zaměstnancům
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náklady na stravování při pracovní cestě
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku

Související předpisy

§ 154 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce