Zahraniční stravné

Plné znění otázky

Firma vyplácí zaměstnancům zahraniční stravné. Našla si výklad, že zaměstnavatel může před vysláním na pracovní cestu sjednat nižší hodnotu krácení, než je v zákoně o cestovních náhradách. Jedná se o krácení za poskytnuté jídlo, které je vidět na hotelovém účtu. Zatím firma nemá k tomuto vytvořené žádné směrnice, stravné krátíme dle zákona. Lze to nějak upravit a stravné nekrátit?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Cestovní náhrady v roce 2020
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Určení základní sazby zahraničního stravného
Daňové aktuality
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady v roce 2021
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Cestovní náhrady - zaměstnanec
Cestovní náhrady - denní kurs
Zahraniční stravné u podnikatele
Krácení stravného při pracovní cestě
Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ
Stravné pro Polsko
Stravné při přestupu na letišti
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Výpočet stravného
Náhrada výdajů při pracovní cestě
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Cestovní náhrady
Strava při LVK
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance

Související předpisy

§ 170, 176 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 24. 2. zh) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů